Barnskor får lov att kosta – ifall de ska gå i arv

Statusjakt och återanvändning är två skäliga argument för att lägga pengar på barnskor. Barnfötterna växer nämligen uppemot 20 millimeter årligen, vilket innebär att ett skopar blir obrukbart efter några månader.


Svarta barnskor med snören

Vuxenmodet nästlar sig allt oftare in i skobutikernas barnsortiment – på gott och ont.

Från födseln fram till tidig skolålder växer ett par genomsnittliga barnfötter med ca 15 millimeter per år, vilket innebär att tillväxttakten somliga år uppgår till hela 20 millimeter. Det är mot denna bakgrund man måste väga alla köp av skor som är avsedda för växande fötter. Som regel har nämligen ett par barnskor tjänat ut sin rätt efter ett par månader. Detta implicerar å andra sidan att även ett par billiga barnskor – av medelmåttig kvalitet – i slutändan blir det klokaste köpet. Till och med ett par riktiga budgetskor överlever nämligen den korta tidsperiod som står till buds innan barnfötterna hinner växa ur skomodellen.

Märkesskor orimligt dyra

Sett till materialåtgång är märkesskor för barn oskäligt dyra i förhållande till motsvarande vuxenskor från samma tillverkare – trots sin ringa storlek är priset på barnskorna nämligen bara marginellt lägre. Återanvändning är därför det enda praktiska argumentet för att köpa ett par märkesskor från t.ex. Timberland eller Converse – dvs. ifall skorna ska gå i arv mellan flera syskon. I de flesta fall är nämligen samhällets statustryck det enda skälet till att urbana småbarnsföräldrar – tillika den främsta målgruppen för denna kategori av skor – väljer att lägga pengar på en märkesprodukt till barnen. Men som alltid finns naturligtvis en gyllene medelväg – ett par barnskor från tillverkare som Kavat och Pax är t.ex. fullgoda ur kvalitetssynpunkt. Samtidigt är prisnivån betydligt lägre än för t.ex. Timberland. Men ur praktisk synvinkel är även klassiska Kavat ett orimligt dyrt alternativ sett till den tidsbegränsade nyttoaspekten.

Gamla kollektioner av barnskor på rea

Den som väljer att kompromissa genom att handla trendiga barnskor på rea kan mycket väl göra ett klipp – men man bör tänka på att det alltid är gamla kollektioner av märkesskor som reas ut. I de hipstertätaste delarna av Stockholms innerstad kan det mycket väl hända att ett par märkesskor, från en utgången kollektion, inte står sig särskilt väl i den hätska statusjakten.

Barnskor bör provas i butik

Babyskor med snören

Babyskor med komplicerad snörning – estetiskt men knappast praktiskt.

Storleksmärkningen mellan olika tillverkare skiljer sig enormt i fråga om barnskor. Felmarginalen är inte heller lika flexibel för barnskor som för vuxenmodeller, eftersom några få millimeter i absoluta tal innebär en stor skillnad för en liten fot. Generellt gäller dock att man bör köpa skor med en viss tillväxtmarginal – uppemot femton millimeter brukar rekommenderas. Men gärna lite mindre. Undvik dock att skon spänner för hårt, eftersom den sköra barnfoten kan bli permanent omformad ifall skon klämmer åt på fel ställe. Av denna anledning bör man också avhålla sig från att köpa barnskor online, då man aldrig kan vara säker på vilken tillväxtreserv som tillverkaren räknat in i storleksmärkningen. Låt dock gärna barnet prova en viss skomodell ute i handeln, som sedan klickas hem via en billigare nätbutik.

En billig brukssko är gångbar för en växande fot.